Inapoi

Testul din anul 2020, la limba română, prima sesiune, pentru Şcoala de Agenţi de Poliţie Vasile Lascăr Câmpina!!!Pentru fiecare întrebare a testului de cunoștințe sunt prevăzute patru variante de răspuns notate cu litere de la a) la d). Dintre aceste patru variante una și numai una singură reprezintă răspunsul corect.1. Indică enunțul în care cuvântul subliniat este accentuat corect:
a) A fost atent la noua prevédere stipulată de Legea partidelor politice;
b) În luna Iánuarie, a fost ger cumplit;
c) În urma exploziei unei butélii, echipajul de poliție a fost solicitat prin numărul de urgență 112;
d) Suntéți și voi interesați de acest concurs?.


2. Alege varianta în care toate cuvintele sunt scrise corect:
a) alcool, cunoștință, prooroc, știință;
b) alcool, cunoștiință, prooroc, ștință;
c) alcol, cunoștință, proroc, ștință;
d) alcool, cunoștință, proroc, știință.


3. Sensul cuvântului mutual este:
a) mutalău;
b) mutilat;
c) muțenie;
d) reciproc.


4. Este antonim al cuvântului obedient:
a) supus;
b) neascultător;
c) sociabil;
d) vorbăreț.


5. Expresia a nu-i fi boii acasă are sensul:
a) a fi fericit;
b) a fi plecat;
c) a fi sărac;
d) a fi supărat.


6. Indică enunțul în care paronimul este utilizat corect:
a) Noi suntem solitari cu echipa noastră;
b) Astăzi cerul va fi temporal noros;
c) Decizia judecătorului a fost arbitrară;
d) Un agent de poliție nu ar trebui să se inerveze repede.


7. Fie secvențele: (1) temei legal; (2) diurnă pe zi; (3) a-și aduce aportul; (4) alegeri electorale; (5) retrospectiva trecutului. Dintre acestea, conțin pleonasm:
a) (1), (2), (3);
b) (1), (2), (5);
c) (2), (5);
d) (2), (3), (4), (5).


8. Seria în care toate cuvintele sunt scrise corect este:
a) înnodat, înnămolit, înnăscut, deszăpezit;
b) înodat, înnămolit, înnăscut, dezăpezit;
c) înodat, înămolit, înăscut, deszăpezit;
d) înnodat, înnămolit, înăscut, dezăpezit.


9. Aparțin aceleiași familii lexicale toate cuvintele din seria:
a) alb, albuș, albastru, alabastru;
b) alb, maro, roșu, verde;
c) a albi, înălbitor, înălbire, albit;
d) albie, albeață, albitură, a înălbi.


10. Conține numai cuvinte derivate cu sufix diminutival seria:
a) cercel, papanaș, drăguț, isteț;
b) bătrânel, ciobănaș, grăsuț, ursuleț;
c) bătrâior, ciobănește, grăsan, ursoaică;
d) degețel, drăgălășenie, libelulă, râuleț.


11. Este scris corect cuvântul compus de la punctul:
a) a tot puternic;
b) bunăcredință;
c) bună voință;
d) scurtcircuit.


12. Se dau neologismele: (1) airbag; (2) aisberg; (3) mouse; (4) show; (5) weekend. Dintre acestea, sunt corect scrise:
a) (1), (2), (4);
b) (3), (4);
c) (1), (4), (5);
d) toate.


13. Fie enunțurile: (1) Chelnerul ne-a servit desertul. (2) Am servit masa în oraș. (3) Am fost serviți la masă de o chelneriță drăguță. Verbul a servi este utilizat corect:
a) doar în (1);
b) doar în (2);
c) în (1) și (3);
d) în toate.


14. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria:
a) anticameră, bleumarin, președinție, seringă;
b) antecameră, bleumarin, președinție, seringă;
c) anticameră, bleumaren, preșidenție, seringă;
d) antecameră, bleumaren, președinție, siringă.


15. Este corectă afirmația de la punctul:
a) Antonimul cuvântului lucrativ este cuvântul leneș;
b) Verbul a evidenția are, la modul gerunziu, forma corectă evidențiind;
c) Sinonimul cuvântului compus pierde-vară este cuvântul turist;
d) Secvența sosire inopinată reprezintă un pleonasm.


16. Substantivele subliniate în enunțul I-a plăcut întotdeauna școala și a hotărât, de aceea, să urmeze o facultate sunt, în ordine, în cazurile:
a) acuzativ, acuzativ;
b) acuzativ, nominativ;
c) nominativ, acuzativ;
d) nominativ, nominativ.


17. Substantivul cap poate avea, la numărul plural:
a) doar forma capete;
b) doar formele: capete, capuri;
c) formele: capete, capi, capuri;
d) doar formele: capi, capuri.


18. Sunt corect scrise toate substantivele din seria:
a) cosmos, plasmă, smoală, smântână;
b) cosmos, plazmă, zmoală, smântână;
c) cosmos, plasmă, zmoală, zmântână;
d) cozmos, plazmă, zmoală, zmântână.


19. Cuvântul lui este articol hotărât în enunțul:
a) Spune-i și lui despre visul tău!;
b) Am apreciat și intervenția lui în timpul ședinței;
c) S-au anunțat ploi semnificative pentru luna lui martie;
d) Nici lui nu i-a plăcut situația creată.


20. Alege seria care conține doar adjective invariabile:
a) feroce, gri, tare, vernil;
b) atroce, maro, otova, perspicace;
c) cuminte, motrice, rapace, roz;
d) albăstrui, gălbui, verzui, zurliu.


21. Fie secvențele: (1) băiatul cel mic; (2) băiatului celui mic; (3) băieții cei mici; (4) băieților celor mici. Dintre acestea sunt corecte:
a) (1) și (3);
b) (2) și (4);
c) (1), (3) și (4);
d) toate.


22. Adjectivul din enunțul Părea destul de inteligent, ca să nu-și dea seama că este tras pe sfoară este:
a) în cazul nominativ, cu funcția sintactică de complement circumstanțial de mod;
b) în cazul acuzativ, cu funcția sintactică de complement circumstanțial de mod;
c) în cazul nominativ, cu funcția sintactică de nume predicativ;
d) în cazul acuzativ, cu funcția sintactică de nume predicativ.


23. Enunțul în care adjectivul optim este utilizat corect se află la punctul:
a) A reușit la examen datorită celui mai optim mediu de care a avut parte;
b) N-ar fi reușit la examen dacă mediul creat pentru desfășurarea concursului ar fi fost mai puțin optim;
c) A reușit la examen datorită unui mediu optim creat în sala de concurs;
d) La examen a avut parte de un mediu foarte optim.


24. În enunțul M-am reîntâlnit întâmplător cu toți prietenii mei din satul uitat de vreme în acel colț al Transilvaniei, există:
a) un pronume și trei adjective pronominale;
b) două pronume și două adjective pronominale;
c) trei pronume și un adjectiv pronominal;
d) patru pronume.


25. Cuvântul ți este pronume reflexiv în enunțul de la punctul:
a) Ți-ar plăcea să vii cu noi?;
b) Ți-ai dat și tu seama de greșeala făcută?;
c) Ți-a înapoiat banii?;
d) Ți s-a împlinit visul?.


26. Adjectivul pronominal posesiv este în cazul nominativ în anunțul de la punctul:
a) Am discutat cu prietenii tăi despre acea situație;
b) Dă-le o șansă și colegilor tăi!;
c) Câinele stătea în fața casei tale;
d) Umbrela ta este în hol.


27. Cuvântul care este adjectiv pronominal relativ în enunțul:
a) Nu-ți însuși o opinie care nu îți aparține!;
b) Nu-și dădea seama care opinie l-a influențat mai mult;
c) Nu-i convenea reproșul care i s-a făcut;
d) Spune și tu care ar fi soluția corectă!.


28. Pronumele nehotărât este utilizat corect în enunțul:
a) Le-a spus tuturor cum să procedeze;
b) Le-a spus la toți cum să procedeze;
c) Le-a spus tuturora cum să procedeze;
d) I-a spus la fiecare cum să procedeze.


29. Conține un pronume interogativ enunțul de la punctul:
a) Unde ți-ai petrecut vacanța de vară?;
b) Cât costă merele?;
c) Cui i-ar plăcea o asemenea situație;
d) Ce te costă să-mi faci un bine?.


30. Există un verb la timpul perfectul simplu în enunțul:
a) Nu am citit scrisoarea de la el;
b) Nu mai poate citi scrisoarea de la el;
c) Mai citise o dată scrisoarea de la el;
d) Mai citii o dată scrisoarea de la el.


31. Seria care conține numai forme verbale corecte de imperativ negativ este:
a) nu fi!, nu te duce!, nu zice!, nu face!;
b) nu fi!, nu te du!, nu zice!, nu fă!;
c) nu fii!, nu te du!, nu zi!, nu fă!;
d) nu fi!, nu te duce!, nu zi!, nu face!.


32. Indică enunțul care conține un verb la diateza pasivă:
a) E unanim acceptat că vor crește salariile;
b) Nu e de acceptat o asemenea situație;
c) Pare apreciat de toată lumea;
d) Nu se știe niciodată norocul omului.


33. Verbul a crea este scris corect în enunțul de la punctul:
a) Nu-mi crează niciodată probleme;
b) Nu-mi va creea niciodată probleme;
c) Nu-mi poate creia niciodată probleme;
d) Nu mi-a creat niciodată probleme.


34. Cuvântul subliniat în anunțul Tare mi-i drag să-l văd învățând este:
a) adverb de mod, complement circumstanțial de mod;
b) adverb de mod, nume predicativ;
c) adjectiv propriu-zis, nominativ, nume predicativ;
d) adjectiv propriu-zis, acuzativ, complement circumstanțial de mod.


35. Conține doar adverbe seria de la punctul:
a) acasă, stradă, agale, aparte;
b) acasă, unde, cât, ce;
c) târâș, bine, devreme, azi;
d) bărbătește, femeiește, voios, toți.


36. Se dau enunțurile: (1) Privește înainte cu multă încredere!; (2) „Îndărătu-i și-nainte-i întuneric se arată.” (Mihai Eminescu); (3) Dă-te înapoi!. Acestea conțin, în total:
a) două adverbe;
b) trei adverbe;
c) patru adverbe;
d) cinci adverbe.


37. Cuvântul și din enunțul Ion și Mihai și-au exprimat dorința de a veni și ei cu noi are, în ordine, următoarele valori morfologice:
a) conjuncție coordonatoare, pronume reflexiv, conjuncție coordonatoare;
b) pronume reflexiv, conjuncție coordonatoare, conjuncție coordonatoare;
c) adverb, pronume reflexiv, conjuncție coordonatoare;
d) conjuncție coordonatoare, pronume reflexiv, adverb.


38. Există o propoziție simplă la punctul:
a) Cui îi pasă?;
b) Au fost apreciate lucrările;
c) Iată-l!;
d) Îl văd venind.


39. Este realizat corect acordul în enunțul de la punctul:
a) Îi place și vacanța de vară, și vacanța de iarnă;
b) Ori vacanța de vară, ori vacanța de iarnă sunt mai lungi?;
c) Vacanța de vară sau vacanța de iarna este mai lungă?;
d) Și vacanța de vară, și vacanța de iarnă este un moment de relaxare.


40. Virgula este utilizată corect în enunțul de la punctul:
a) Examenul acesta, pare unul ușor de promovat;
b) Am lipsit de la școală, pentru că nu m-am pregătit suficient;
c) N-am știut, că vii tu;
d) Deși, nu s-a pregătit suficient s-a prezentat la examen.


41. Indică propoziția care conține un predicat nominal:
a) Nu-i ajung niciodată banii;
b) Rămâne de văzut;
c) Hoțul a fost prins de curând;
d) Băiatul acesta îmi pare destul de talentat.


42. Enunțul care conține trei atribute se află la punctul:
a) Angajatul a fost lăutat și promovat de patron;
b) Nu îmi este drag de câinele tău, Gigele!;
c) Toate filmele de ieri au rulat la cinematograful Dacia;
d) I-au spus omului aceluia adevărul?.


43. Enunțul în care există un complement circumstanția de timp, exprimat prin adverb de timp, se află la punctul:
a) Nu știu când vine;
b) Nu mi-a priit deloc vremea de ieri;
c) Plecarea lor alaltăieri ne-a luat prin surprindere;
d) E devreme să porniți la drum.


44. Există un complement circumstanțial de scop în enunțul :
a) Se plânge de dureri de spate;
b) S-a bucurat până a nu afla rezultatele;
c) Vine de la colindat;
d) S-a dus după pește până la Constanța.


45. Propoziția subordonată din fraza Îmi vine să urlu de bucurie este:
a) completivă directă;
b) completivă indirectă;
c) subiectivă;
d) circumstanțială de cauză.


46. Pronumele relativ ce introduce o propoziție subordonată atributivă în fraza de la punctul:
a) Nu a aflat ce s-a întâmplat;
b) Nu tot ce se spune e adevărat;
c) Fără a ști ce s-a petrecut acolo, și-a exprimat totuși părerea;
d) Spune-le și colegilor ce știi!.


47. Conține două propoziții subordonate predicative fraza:
a) Se făcea că eram la mare și mă plimbam pe plajă;
b) Rămâne să mai discutăm și să punem la punct ultimele detalii;
c) Adevărul este că e ambițios și se pregătește intens pentru examen;
d) Se pare că a învățat și că știe toate lecțiile.


48. Există o propoziție subordonată circumstanțială de mod în fraza de la punctul:
a) A ieșit din casă fără să salute;
b) Fără să fi învățat prea mult, și tot poți rezolva grila aceasta corect;
c) Îl preocupă gândul cum se va descurca la examen;
d) Sper să rămâi cum te știu de o viață.


49. Prin contragerea propoziției subordonate din fraza Judecătorii nu au putut încă să afle adevărul se obține un:
a) subiect;
b) complement direct;
c) complement circumstanțial de timp;
d) nume predicativ.


50. Pentru ca propoziția Dacă va reuși să fie o subordonată completivă indirectă, trebuie să aibă ca element regent:
a) verbul nu știu;
b) verbul nu se știe;
c) verbul se va bucura;
d) verbul mă gândesc.


51. Fraza Imediat ce vei trece de acest examen, vei face ce îți place are următoarea structură:
a) propoziție principală + propoziție principală + completivă directă;
b) circumstanțială condițională + propoziție principală + completivă directă;
c) circumstanțială de timp + propoziție principală + subiectivă;
d) circumstanțială de timp + propoziție principală + completivă directă.


52. Ultima propoziție subordonată din fraza Unii spun că ar fi bine ca toți candidații să fie pregătiți pentru a promova acest examen este:
a) subiectivă;
b) atributivă;
c) completivă indirectă;
d) circumstanțială de scop.


53. Prin expansiunea cuvântului subliniat în enunțul Nu a venit aici de frică se obține o propoziție subordonată:
a) subiectivă;
b) circumstanțială de scop;
c) circumstanțială de cauză;
d) circumstanțială consecutivă.


54. Fraza Urmează să se stabilească tot ce trebuie să facem pe viitor conține următoarele tipuri de subordonate:
a) o subiectivă și două completive directe;
b) două subiective și o atributivă;
c) o subiectivă, o atributivă și o completivă directă;
d) trei completive directe.


55. Conjuncția subordonatoare introduce o propoziție subordonată concesivă în fraza de la punctul:
a) „Dragu-mi-i badea la joc,/Că miroase-a busuioc.”(Folclor)>;
b) Muntele, că-i munte, și tot are doruri multe;
c) Era atât de greu sacul, că nu-l putea ridica;
d) Nu-mi pot imagina că nu va reuși.


56. Enunțul: Membrii aceleași echipe au participat la conferința pe care au ținut-o acei iluștrii miniștri conține:
a) două greșeli de ortografie;
b) trei greșeli de ortografie;
c) patru greșeli de ortografie;
d) cinci greșeli de ortogrtafie.


57. În fraza Vrei nu vrei bea Grigore agheasmă! lipsesc:
a) două virgule;
b) trei virgule;
c) patru virgule;
d) cinci virgule.


58. Conține o singură greșeală de ortografie enunțul de la punctul:
a) Deasemenea, ași dori să vă înștințez despre evenimentul nefericit de ieri;
b) Mie totuna dacă vii sau nu vii cu prietenii noștrii;
c) Ar trebuii să aibe grije ca, pe viitor, să nu mai facă aceiași greșeală;
d) Mă înnebunește într-una cu pretențiile ei.


59. Alege enunțul în care forma verbală subliniată este utilizată corect:
a) În ceea ce privesc atât greșelile, cât și realizările voastre, ar fi multe de spus;
b) Continui să mă antrenez, pentru că acesta este singurul drum spre succes;
c) Nu se merită să îl ajuți;
d) Sunt convins că nu va apare la întâlnirea de poimâine.


60. Expresia grosso modo înseamnă :
a) pentru propriul interes;
b) în mod grosolan;
c) în linii mari;
d) întocmai.


!!!Fiecare răspuns corect este apreciat cu un punct.
eXTReMe Tracker