0 Test romana anul 2020 Campina politie, a doua sesiune

Inapoi

Testul din anul 2020, la limba română, a doua sesiune, pentru Şcoala de Agenţi de Poliţie Vasile Lascăr Câmpina1. Verbul a absolvi este utilizat corect în enunțul:
a) A absolvit cu succes concursul de admitere;
b) A fost absolvit de vină;
c) S-au absolvit de procesul intentat;
d) Substanța fusese absolvită în apă.


2. Cuvintele din seria următoare sunt sinonime:
a) predominant, prevalent, prerogativ;
b) aleatoriu, norocos, întâmplător;
c) amuzant, nostim, hazardat;
d) ilegal, ilicit, nepermis.


3. Este corect formulat enunțul:
a) Calitatea acestui produs este mai inferioară;
b) Calitatea acestui produs este foarte inferioară;
c) Calitatea acestui produs este grozav de inferioară;
d) Calitatea acestui produs este cu mult inferioară.


4. Un sinonim potrivit pentru termenul abuziv este:
a) excesiv;
b) abundent;
c) violent;
d) țipător.


5. Antonimul cuvântului religios este:
a) laic;
b) ireverențios;
c) sacru;
d) sfidător.


6. Expresia a face de petrecanie are sensul:
a) a da o petrecere;
b) a ucide;
c) a pleca;
d) a se distra.


7. Conține un pleonasm enunțul:
a) Este de o magnitudine nemaiîntâlnită acest fenomen;
b) Este indiscutabil necesar să rezolvi urgent problema;
c) Este imperios necesar să răspunzi apelului;
d) Este net superioară abordarea ta.


8. Enunțul În zona de risc major, indicată de numeroasele statistici ale poliției, sunt greu de eradicat complet toate infracțiunile va fi corect formulat, dacă se elimină cuvântul:
a) major;
b) numeroasele;
c) complet;
d) toate.


9. Seria următoare conține doar neologisme:
a) legal, legitim, lege;
b) inovator, nou, invenție;
c) veridic, verosimil, adevăr;
d) psihotrop, fantasmatic, iluzie.


10. Din câmpul lexical al cuvântului electorat fac parte:
a) electron, neutron, proton;
b) electric, energetic, curent;
c) senator, primar, magistrat;
d) alegeri, vot, candidat.


11. Cuvântul sancționabil se desparte corect în silabe:
a) sancți-o-na-bil;
b) san-cțio-na-bil;
c) sanc-ți-o-na-bil;
d) san-cți-o-nab-il.


12. Termenul ierarhie conține:
a) un diftong și un hiat;
b) doi diftongi;
c) două hiaturi;
d) un diftong.


13. Cuvântul cuantum are:
a) o silabă;
b) două silabe;
c) trei silabe;
d) patru silabe.


14. Enunțul care conține un verb la diateza pasivă este:
a) Nu știu să fi fost acolo în ultima vreme;
b) Nu ar fi fost destul efortul depus, în absența talentului;
c) Nu fusese încă motivată decizia instanței;
d) Nu era vinovat, dar își facea probleme.


15. Cuvântul întâi este utilizat ca numeral cu valoare adjectivală în propoziția:
a) A pornit-o pe întâiul drum ieșit în cale;
b) Întâi a venit la avocatul ales de mine;
c) Trebuie citită legea, întâi de toate;
d) A fost întâiul dintre toți concurenții.


16. Există un articol nehotărât în enunțul:
a) O, ce zi minunată pentru familia noasatră!;
b) O singură dată ai mâncat niște ceapă luna trecută;
c) Am văzut niște copii fugind pe stradă;
d) A prins doar un infractor, nu mai mulți.


17. Substantivul lege din enunțul Fapta incriminată de procurori este în afara legii este folosit la cazul:
a) nominativ;
b) acuzativ;
c) dativ;
d) genitiv.


18. Conține un adjectiv la gradul superlativ absolut enunțul:
a) Gestul lui a fost nemaiauzit de frumos;
b) Cei mai puțin pregătiți nu prea au șanse de reușită;
c) Abordarea colegului este fără precedent;
d) Excelență, vă invit să luați cuvântul.


19. Enunțul Of, măi Mihai, vai de compunerea ta, câte interjecții ai folosit! conține:
a) două interjecții;
b) trei interjecții;
c) patru interjecții;
d) cinci interjecții.


20. În propoziția Eu căutai de multe ori răspunsul la întrebare, verbul este la timpul:
a) viitor anterior;
b) imperfect;
c) perfect simplu;
d) mai-mult-ca-perfect.


21. Cuvântul deschis are valoare adjectivală în enunțul:
a) Deschisul fișetului se face conform procedurii;
b) A spus deschis adevărul;
c) Ușile erau deschise întotdeauna de către portari;
d) Prietenii mei sunt deschiși la schimbări.


22. În fraza Decizia lui era discutabilă, pentru că nimeni nu-i confirmase acele bănuieli, există:
a) un pronume;
b) două pronume;
c) trei pronume;
d) patru pronume.


23. Enunțul Demisia neașteptată a fost anunțată în mijlocul evenimentelor conține:
a) o locuțiune prepozițională;
b) o locuțiune adverbială;
c) o locuțiune substantivală;
d) o locuțiune verbală.


24. În enunțul: Să fie pace!, funcția sintactică a ultimului cuvânt este:
a) complement direct;
b) complement indirect;
c) subiect;
d) nume predicativ.


25. Seria care conține în exclusivitate cuvinte terminate la plural în -uri este:
a) acces, hotel, concediu;
b) ghișeu, antrenament, tablou;
c) eseu, eșec, bilanț;
d) acord, risc, temperament.


26. În fraza Legitima apărare este una, răzbunarea este altceva, cuvintele subliniate reprezintă:
a) două adjective cu funcția sintactică, de atribut adjectival;
b) două adjective cu funcția sintactică de nume predicativ;
c) două pronume nehotărâte cu funcția sintactică de subiect, respectiv de nume predicativ;
d) două pronume nehotărâte cu funcția sintactică de nume predicativ.


27. Enunțul Legile...conținut nu îl cunoști sunt importante se completează corect cu forma:
a) al căror;
b) a căror;
c) ale cărui;
d) a cărui.


28. Substantivul din enunțul A acționat contrat legii este:
a) în cazul dativ, cu funcția sintactică de complement circumstanțial de scop;
b) în cazul dativ, cu funcția sintactică de complement circumstanțial de mod;
c) în cazul genitiv, cu funcția sintactică de complement circumstanțial de mod;
d) în cazul genitiv, cu funcția sintactică de complement indirect.


29. Cuvântul subliniat din fraza Nu știa ce manual să aleagă este:
a) în cazul acuzativ, cu funcția sintactică de atribut adjectival;
b) în cazul acuzativ, cu funcția sintactică de atribut pronominal;
c) în cazul nominativ, cu funcția sintactică de atribut adjectival;
d) în cazul nominativ, cu funcția sintactică de subiect.


30. Există un predicat nominal în enunțul:
a) Eu voi fi mereu apreciat în ochii tuturor, pentru această alegere;
b) Eu voi fi fost deja plecat când tu vei reuși să ajunci aici;
c) Eu voi fi realizat o mare performanță;
d) Eu voi fi câștigător de trofee la acest sport.


31. Fraza care conține un verb la modul infinitiv cu funcția sintactică de subiect este:
a) Să respecți legea înseamnă, înainte de toate, a o cunoaște;
b) Se impune a scrie o declarație, de îndată ce ajungi la secție;
c) Nu poate citi nimic din ceea ce i-ai recomandat;
d) A decide - de acest lucru nu este în stare.


32. Numărul atributelor din enunțul Plagiatul este o formă de furt intelectual, detectabil relativ ușor cu un soft specializat este:
a) trei;
b) patru;
c) cinci;
d) șase.


33. Substantivele din enunțul De-a lungul festivalului s-au produs multe incidente nedorite îndeplinesc, în ordine, funcțiile sintactice de:
a) complement circumstanțial de timp, subiect;
b) complement circumstanțial de loc, complement direct;
c) complement circumstanțial de cauză, subiect;
d) complement indirect, complement direct.


34. Subiectul multiplu din enunțul Mirela, Cezar, colegii lui Cezar și înșiși șefii lui Cezar sunt vinovați de încălcarea procedurii. este alcătuit din:
a) substantive comune;
b) substantive comune și proprii;
c) substantive comune, proprii și adjective pronominale de întărire;
d) substantive comune, proprii, pronume personale și adjective pronominale de întărire.


35. Este corect formulat enunțul:
a) Tu însuți vei fi o studentă eminentă;
b) Lor înșile nu le convenea programul stabilit de comun acord;
c) Fiind leneșă, mie însemi nu-mi place să lucrez dimineața;
d) Ele însăși au recunoscut că au chiulit de la ore.


36. Fraza Am reușit să-l trec strada pe omul acela neajurorat. conține:
a) trei complemente directe;
b) două complemente directe și un complement indirect;
c) un complement direct și un complement indirect;
d) două complemente directe.


37. Propoziția subordonată din fraza Se gândea că m-a obosit cu discursul lui. este:
a) completivă indirectă;
b) completivă directă;
c) subiectivă;
d) predicativă.


38. Propoziția subliniată în fraza Locurile pe unde treci îmi vor fi veșnic dragi. este o subordonată:
a) completivă indirectă;
b) circumstanțială de timp;
c) circumstanțială de loc;
d) atributivă.


39. Propozițiile subordonate din fraza Nu-mi pare să fie un lucru bun faptul că ai renunțat atât de ușor la visul tău. sunt, în ordine:
a) completivă directă, subiectivă;
b) subiectivă, atributivă;
c) completivă directă, atributivă;
d) predicativă, subiectivă.


40. Textul În unele state europene, urcarea în autobuze a călătorilor se face pe ușa de la șofer, pentru a cumpăra bilet de la acesta sau pentru a putea fi verificate abonamentele. conține:
a) patru propoziții;
b) trei propoziții;
c) două propoziții;
d) o propoziție.


41. Este corect formulat enunțul:
a) Orice persoană interesată de reduceri îi convine să cumpere de aici;
b) În ceea ce privesc condițiile de lucru, nu toți angajații sunt mulțumiți;
c) Majoritatea oamenilor care pun preț pe libertate este atentă la statul de drept;
d) Unii, de fapt, nu poate să înțeleagă că există și obligații, nu doar drepturi.


42. Prima propoziție din fraza Cum nu a reușit să-și termine treaba, a întârziat din nou. este o subordnoată:
a) circumstanțială de cauză;
b) circumstanțială concesivă;
c) circumstanțială de mod;
d) circumstanțială de scop.


43. Expansiunea formei verbale subliniate din enunțul E greu de dus. constituie:
a) o propoziție subordonată subiectivă;
b) o propoziție subordonată predicativă;
c) o propoziție subordonată completivă directă;
d) o propoziție subordonată circumstanțială de mod.


44. Propozițiile subordonate din fraza Până ce împlinești vârsta de 18 ani, ți se va acorda dreptul să primești o alocație, de care beneficiezi lunat. sunt, în ordine:
a) completivă indirectă, subiectivă, atributivă;
b) circumstanțială de timp, completivă indirectă, atributivă;
c) circumstanțială de timp, atributivă, atributivă;
d) circumstanțială condițională, atributivă, completivă indirectă.


45. Enunțul fără propoziții subordonate este:
a) Fiindcă era nevoie de toți, antrenorul nu a putut începe exercițiul;
b) Fiind nevoie de toți, antrenorul nu a putut începe exercițiul;
c) Fiind nevoie de toți, antrenorul nu a putut să înceapă exercițiul;
d) Fiindcă era nevoie de toți, antrenorul nu a putut începe exercițiul.


46. Propoziția subordonată din fraza S-a purtat fără să se gândească la consecințe. este:
a) subiectivă;
b) circumstanțială de mod;
c) circumstanțială concesivă;
d) circumstanțială de cauză.


47. Există o propoziție subordonată concesivă în enunțul:
a) Întrucât nu au fost îndeplinite condițiile de eligibilitate, dosarul a fost respins;
b) De vei pleca, fii sigur că mă voi întoarce;
c) În cazul în care este ceață, nu uita, totuși, să-ți iei busola;
d) Cu toate că nu a reușit de la prima încercare, a perseverat.


48. Conține o subordonată completivă directă fraza:
a) Se anunță cum să se realizeze colectarea selectivă a deșeurilor;
b) În urma instructajului va afla cum să se prevină accidentele;
c) Întrebarea cum să ne protejăm de cutremure a fost ridicată la instructaj;
d) Dilema era cum să fie soluționat acel caz extrem de dificil.


49. Elementul regent pentru subordonata din fraza Care dintre noi greșise, era, într-adevăr, dificil de ghicit în condițiile date. este:
a) greșise;
b) era dificil;
c) dificil;
d) de ghicit.


50. Fraza Copiii din acel grup de risc sunt predispuși să devină mai repede dependenți de droguri. conține o subordonată:
a) completivă indirectă;
b) completivă directă;
c) subiectivă;
d) circumstanțială de mod.


51. Este realizat corect acordul adjectivului în enunțul:
a) Numărul adresei înregistrată la secretariat este 1909;
b) În satul vecin, oile, vitele și caii sunt numeroase;
c) Nu a fost dat încă un răspuns adecvat cererii formulate;
d) Sesizării scrise, depuse la reistratură, i s-a adăugat ieri o anexă.


52. Conține acorduri corecte ale articolelor posesiv-genitivale enunțul:
a) Câinele este al unei prietene ale mele;
b) Câinele este al unei prietene a mele;
c) Câinii sunt ai unor prietene a mele ;
d) Câinii sunt a unor prietene ale mele.


53. Conține o singură greșeală de ortografie enunțul:
a) Ar fi făcut totul pentru ai convinge de exactitatea datelor;
b) Să fii fost eu în locul tău, nu ași fi avut atâta grijă de ai mei;
c) Ți-am spus de atâtea ori, nu fi hoțoman!;
d) A-i invidia pe ceilalți pentru atuurile lor înseamnă să fii egoist.


54. Seria cu forme corecte de imperativ, forma negativă, este:
a) nu fă, nu du, nu spune;
b) nu zice, nu aduce, nu înceta;
c) nu zi, nu face, nu tăcea;
d) nu tace, nu făcea, nu încetează.


55. Cuvântul dumneavoastră se abreviază în mod convențional astfel:
a) d-vs;
b) dvs;
c) dvoastră;
d) dvs'.


56. S-a strecurat o eroare de exprimare în anunțul:
a) Ca și conducător de instituție, am o mare răspundere;
b) Am scris această reclamație ca simplu cetățean;
c) Ca și tine, și eu doresc să am succes;
d) Vă învederez faptul că nu am de gând să continui lupta.


57. Enunțul Problema lu' Mircea este că propriii angajați iau bani de la concurență:
a) nu are nicio greșeală de ortografie;
b) are o greșeală de ortografie;
c) are două greșeli de ortografie;
d) are trei greșeli de ortografie.


58. Singurul cuvânt scris corect cu doi i în enunțul Deșii mi-ai promis că vei venii cu cei doi fii ai tăi, nu fii sigur că aceștia vor accepta este:
a) conjuncția deșii;
b) verbul venii;
c) substantivul fii;
d) verbul fii.


59. Seria care conține doar cuvinte scrise corect este:
a) monstră, tobogan, asiduu;
b) asiduu, frecventat, tobogan;
c) frecventat, asidu, topogan;
d) adegvat, mostră, asidu.


60. Enunțul corect este:
a) Noi voiam demult timp să-ți spunem asta;
b) Noi vroiam demult să-ți spunem asta;
c) Noi vroiam de mult să-ți spunem asta;
d) Noi voiam de mult timp să-ți spunem asta.


!!!Fiecare răspuns corect este apreciat cu un punct.
eXTReMe Tracker